ISO-Školenie

Expert pre zavedenie ISO 9001 (e-školenie)

Ideálny školiaci program pre organizácie, ktoré plánujú zaviesť (implementovať) systém manažérstva kvality podľa normy ISO 9001.

  • 5 hodín prednášok,
  • vzorová dokumentácia podľa ISO 9001,
  • kompletný návod na implementáciu,
  • 2 certifikáty o absolvovaní.

Chytrá voľba – viac školení za menej peňazí!

Zaveďte efektívny systém manažérstva kvality a uľahčite si cestu k získaniu certifikátu ISO 9001. Jednoducho podľa návodu implementujte procesy a vypracujte dokumentáciu, ktorá spĺňa všetky požiadavky normy ISO 9001. Zároveň obdržíte certifikát interného audítora ako potvrdenie na vykonávanie interných auditov a certifikát o absolvovaní školenia k norme ISO 9001 ako doklad o Vašich vedomostiach v oblasti systémov manažérstva kvality.

Po zakúpení balíka si školenia nájdete na svojom Účte študenta a môžete hneď začať so štúdiom.

Garancia vrátenia peňazí!
Rozmýšľate, či je tento balík školení pre Vás ten pravý? Kľudne si ho vyskúšajte. Ak do 14 dní zistíte, že sa Vám školenia nepáčia, peniaze Vám samozrejme vrátime.

Tento ROZŠÍRENÝ BALÍK obsahuje neobmedzený prístup k trom školeniam:

 O školeniach:

Návod na zavedenie ISO 9001 + vzorová dokumentácia.

V spolupráci s uznávanými poradenskými organizáciami sme pre Vás vytvorili návod a vzorovú dokumentáciu, ktorú považujeme za vysoko efektívnu a vhodnú do väčšiny organizácií. Dokumentácia zároveň spĺňa konkrétne požiadavky normy ISO 9001 a dáva predpoklad pre úspešné absolvovanie certifikácie.

Systémy manažérstva kvality podľa normy STN EN ISO 9001: 2016.

Vysvetlíme si požiadavky normy ISO 9001, vydanej ako STN v roku 2016. Venovať sa budeme aj konkrétnym príkladom aplikácie v praxi a ukážeme si, ako efektívne zaviesť jednotlivé požiadavky v organizáciách. Na záver školenia si povieme, ako vybudovať úspešný manažérsky systém a ako v pohode prejsť certifikáciou.

Návod na auditovanie systémov manažérstva.

V prvom rade sa zameriame na požiadavky normy STN EN ISO 19011: 2019, vydanej ako STN v roku 2019. Ďalej sa budeme venovať praktickým príkladom auditovania systémov manažérstva z oblasti kvality, environmentu a BOZP. Svoje si však nájdu aj audítori ostatných manažérskych systémov. Budeme si hovoriť o technikách auditovania a získate návod, ako si jednoducho pripraviť kontrolné listy. Okrem toho sa budeme zaoberať psychológiou a komunikačnými zručnosťami. Na záver školenia odhalíme niekoľko tajných techník audítorov.

Získajte teraz
199€ 257€

Máte záujem?

Toto je náhľad školenia, alebo balíka školení, ktorý si môžete prezrieť a v prípade záujmu objednať.

Pre objednanie je potrebné sa bezplatne zaregistrovať a prihlásiť. Formuláre sa zobrazia po kliknutí na tlačidlo vyššie.

Odporúčané