ISO-Školenie

Návod na zavedenie ISO 9001 a vzorová dokumentácia systému manažérstva kvality

Vitajte na školení: 32 krokov k vybudovaniu úspešného systému manažérstva kvality podľa ISO 9001. Čo sa dozviete? V spolupráci s uznávanými poradenskými organizáciami sme pre Vás vytvorili návod a vzorovú dokumentáciu, ktorú považujeme za vysoko efektívnu a vhodnú do väčšiny organizácií. Dokumentácia zároveň spĺňa konkrétne požiadavky normy ISO 9001 a dáva predpoklad pre úspešné absolvovanieNávod na zavedenie ISO 9001 a vzorová dokumentácia systému manažérstva kvality

Vitajte na školení:

32 krokov k vybudovaniu úspešného systému manažérstva kvality podľa ISO 9001.

Čo sa dozviete?

V spolupráci s uznávanými poradenskými organizáciami sme pre Vás vytvorili návod a vzorovú dokumentáciu, ktorú považujeme za vysoko efektívnu a vhodnú do väčšiny organizácií. Dokumentácia zároveň spĺňa konkrétne požiadavky normy ISO 9001 a dáva predpoklad pre úspešné absolvovanie certifikácie.

Poďme na to…

Tento návod Vás krok za krokom prevedie všetkými potrebnými úlohami, ktoré by ste mali vykonať, aby ste vybudovali úspešný systém manažérstva kvality podľa normy ISO 9001.

Môžete ho využiť ako nadstavbu ku školeniu „Systémy manažérstva kvality podľa ISO 9001: 2015 (e-školenie)“ na stránke iso-skolenie.sk, alebo ku akémukoľvek školeniu k norme ISO 9001. Predpokladom je znalosť základov systému manažérstva kvality a prehľad o činnostiach, ktoré Vaša organizácia vykonáva.

Zároveň Vám tento návod poslúži ako inšpirácia pri budovaní systému manažérstva kvality. Jeho obsah je nezáväzný, avšak čím dôslednejšie zrealizujete jednotlivé body, tým jednoduchší bude pre Vás aj proces certifikácie. Očakávať môžete menej nezhôd a negatívnych zistení pri audite certifikačných orgánov. Zároveň vo Vašej organizácii zavediete systém manažérstva kvality, ktorý bude vysoko efektívny, prehľadný a ľahko udržiavateľný. Je to veľmi jednoduché. Získate maximálny prínos pri minimálnom úsilí a nákladoch. Rozhodli ste sa správne.

Forma:

Prehľadne písaný návod s dokumentáciou v pdf

Celková dĺžka školenia: 

Na realizáciu 32 pokynov / úloh si vyčleňte si min. 1,5 pracovného dňa, t. j. čistý čas na prípravu dokumentácie a zavedenie základných požiadaviek normy ISO 9001 v malej organizácii. Pre prípravu a zavedenie systému manažérstva kvality podľa tohto návodu vo väčších organizáciách je predpokladaný čas cca. 5 pracovných dní.

Pre koho je školenie určené?

Tento návod odporúčame pre všetky organizácie, ktoré sa rozhodli sami zaviesť systém manažérstva kvality podľa normy ISO 9001. Taktiež je vhodný pre poradcov a konzultantov v oblasti systémov manažérstva, ako aj pre pracovníkov poverených implementáciou požiadaviek normy ISO 9001.

Ako BONUS získate potvrdenie o implementácii systému manažérstva kvality podľa ISO 9001: 2015 v organizácii na Vaše meno.

Pred nákupom školenia si vytvorte svoj Účet študenta a prihláste sa.
Následne môžete školenie objednať, zaplatiť kartou a hneď začať so štúdiom.
Vaše školenia nájdete v Účte študenta.
Garancia vrátenia peňazí!
Rozmýšľate, či je toto školenie pre Vás to pravé? Kľudne si ho vyskúšajte.  Ak do 14 dní zistíte, že sa Vám školenie nepáči, peniaze Vám samozrejme vrátime.

Všeobecné informácie

1
Úvod
2
Ako používať tento návod?

Príprava

1
1. Zabezpečte si aktuálne vydanie normy ISO 9001.
5-30 min.
2
2. Vytvorte si formát a prvý list Príručky systému manažérstva kvality (PK).
10-30 min.
3
3. Pripravte si stránku s obsahom PK.
5-15 min.

Základné údaje

1
4. Napíšte základné informácie o Vašej organizácii.
15-60 min.
2
5. Vypíšte základné pojmy z normy a technickej dokumentácie.
15-60 min.

Súvislosti organizácie

1
6. Identifikujte súvislosti Vašej organizácie. (čl. 4.1 - ISO 9001)
15-60 min.
2
7. Identifikujte potreby a očakávania zainteresovaných strán. (čl. 4.2 - ISO 9001)
15-60 min.
3
8. Stanovte si predmet Vášho systému manažérstva kvality. (čl. 4.3 - ISO 9001)
15-60 min.
4
9. Určite potrebné procesy pre systém manažérstva kvality. (čl. 4.4 - ISO 9001)
10-60 min.

Vodcovstvo

1
10. Vedenie Vašej spoločnosti preukáže vodcovstvo a záväzok. (čl. 5.1 - ISO 9001)
5-15 min.
2
11. Vypracujte a komunikujte politiku kvality. (čl. 5.2 - ISO 9001)
15-60 min.
3
12. Stanovte hierarchiu a náplne práce jednotlivých pracovných pozícií, prideľte zodpovednosť za systém manažérstva kvality. (čl. 5.3 - ISO 9001)
30-120 min.

Plánovanie

1
13. Pouvažujte nad možnými rizikami a príležitosťami Vašej organizácie a prijmite potrebné opatrenia na ich zvládnutie. (čl. 6.1 - ISO 9001)
30-120 min.
2
14. Stanovte si ciele kvality na najbližšie obdobie. (čl. 6.2 - ISO 9001)
30-60 min.
3
15. Zmeny systému manažérstva kvality vykonávajte plánovaným spôsobom. (čl. 6.3 - ISO 9001)
5-10 min.

Podpora

1
16. Zamyslite sa nad zdrojmi, ktoré v organizácii potrebujete. (čl. 7.1 - ISO 9001)
30-60 min.
2
17. Rozhodnite, akú kompetentnosť budete vyžadovať pre jednotlivé pracovné pozície a získajte dôkazy od pracovníkov, resp. zabezpečte potrebné školenia. (čl. 7.2 - ISO 9001)
60-120 min.
3
18. Oboznámte všetky osoby, ktoré vykonávajú prácu pre Vašu organizáciu, s potrebou plnenia politiky kvality, cieľov a požiadaviek Vášho systému manažérstva kvality. (čl. 7.3 - ISO 9001)
15-60 min.
4
19. Rozhodnite o spôsobe komunikácie ohľadom Vášho systému manažérstva kvality vo vnútri organizácie a navonok. (čl. 7.4 - ISO 9001)
10-30 min.
5
20. Zabezpečte zodpovednú tvorbu, riadenie a aktualizáciu zdokumentovaných informácií vo Vašej spoločnosti. (čl. 7.5 - ISO 9001)
30-90 min.

Prevádzka

1
21. V rámci plánovania a riadenia prevádzky identifikujte činnosti, ktoré potrebujete pre realizáciu Vašich produktov a služieb. (čl. 8.1 - ISO 9001)
10-30 min.
2
22. Podrobne popíšte, ako sa k Vám dostávajú požiadavky na produkty a služby a ako s nimi vo Vašej organizácii zaobchádzate. (čl. 8.2 - ISO 9001)
30-90 min.
3
23. Ak využívate vo Vašej organizácii návrh a vývoj, zosúlaďte tento proces s požiadavkami ISO 9001 a popíšte jednotlivé činnosti. (čl. 8.3 - ISO 9001)
5-90 min.
4
24. Zabezpečte, aby procesy týkajúce sa nakupovania externe poskytovaných procesov, produktov a služieb vo Vašej organizácii spĺňali požiadavky ISO 9001. (čl. 8.4 - ISO 9001)
20-60 min.
5
25. Popíšte, ako vo Vašej organizácii prebieha výroba alebo poskytovanie služieb. Pomôžte si jednotlivými požiadavkami v norme. (čl. 8.5 - ISO 9001)
30-90 min.
6
26. Identifikujte činnosti, ktoré využívate na kontrolu správnosti Vašich produktov a služieb. Zabezpečte, aby o každom uvoľnení produktu alebo služby existoval vhodný záznam. (čl. 8.6 - ISO 9001)
10-30 min.
7
27. Proces, ktorý využívate pri zistení Vášho chybného výrobku alebo služby, popíšte a zosúlaďte s požiadavkami ISO 9001. (čl. 8.7 - ISO 9001)
10-30 min.

Hodnotenie výkonnosti

1
28. Pre jednotlivé procesy vo Vašej organizácii, ktoré považujete za dôležité, stanovte metódy na monitorovanie a meranie výsledkov. Výsledky použite na hodnotenie výkonnosti a efektívnosti systému manažérstva kvality. (čl. 9.1 - ISO 9001)
30-90 min.
2
29. Naplánujte a vykonajte interný audit v Vašej organizácii. (čl. 9.2 - ISO 9001)
180-600 min.
3
30. Vykonajte preskúmanie manažmentom za predchádzajúce obdobie. (čl. 9.3 - ISO 9001)
30-90 min.

Zlepšovanie

1
31. Priebežne analyzujte príležitosti na zlepšenie vo Vašej organizácii vrátane nezhôd, ktoré môžu vznikať pri vykonávaní jednotlivých činností. V prípade potreby stanovte vhodné opatrenia a vykonajte nápravu. (čl. 10 - ISO 9001)
30-60 min.
2
32. Oslovte certifikačný orgán a dohodnite si podmienky certifikácie.

Buďte prvý, kto pridá recenziu.

Ak chcete zanechať recenziu, prihláste sa
Získajte kurz
14-dňová záruka vrátenia peňazí

Zahŕňa

Plný doživotný prístup
Prístup cez mobil a TV

Máte záujem?

Toto je náhľad školenia, alebo balíka školení, ktorý si môžete prezrieť a v prípade záujmu objednať.

Pre objednanie je potrebné sa bezplatne zaregistrovať a prihlásiť. Formuláre sa zobrazia po kliknutí na tlačidlo vyššie.

Odporúčané

sk_SKSlovak