Prevádzkovateľ:

Slovenská certifikačná spoločnosť, s.r.o.

Karpatské námestie 10A
831 06  Bratislava

IČO: 48 303 178

DIČ: 2120123368

IČ DPH: SK2120123368

Zápis v OR OS Bratislava I, odd. Sro, vl. č. 107417/B

skcs@skcs.sk

Kontaktný formulár