Čo je to ISO 9001? Chceš vedieť, aké informácie norma ISO 9001 obsahuje? Čoho konkrétne sa týka a pre koho je určená? Poďme si prelistovať normu a pripomenieme si aj najdôležitejšie oblasti pre systém manažérstva kvality.