Norma ISO 14001. Pomôž aj ty k záchrane našej planéty! Životné prostredie a jeho ochrana je dnes extrémne dôležitá téma. A ako s tým súvisí ISO 14001? Čo prináša systém manažérstva environmentu pre firmy a pre celú spoločnosť?