ISO 45001. Norma, ktorá ti pomôže ochrániť zdravie a zlepšiť bezpečnosť pri práci. Aj keď len nedávno nahradila normu OHSAS 18001 v plnom rozsahu, nájdeš v nej kľúčové informácie k zabezpečeniu dokonalej BOZP. Veď zdravie je to najdôležitejšie, čo máme. Zodpovedná starostlivosť o bezpečnosť a ochranu zdravia na pracovisku by mala byť prioritou aj vNorma ISO 45001 – Podcast 11