Vieš, čo ti pomáha dosahovať ciele? A čo ti naopak bráni v dosahovaní cieľov? Aké máš možnosti na zvládanie rizík? Kľúčové je pochopiť súvislosti organizácie, potreby a očakávania zainteresovaných strán. Vysvetlíme si aj obľúbenú SWOT analýzu.