BIO inštruktora

Som vedúcim certifikačného orgánu a zakladateľom Slovenskej certifikačnej spoločnosti. Vyštudoval som STU SjF odbor Manažment strojárskych podnikov. Už počas štúdia som pochopil dôležitosť noriem a osvojil som si filozofiu systémov manažérstva. Audítorom som od roku 2005. V rámci audítorskej činnosti preverujem každoročne desiatky firiem z najrôznejších oblasti hospodárstva. To ma naučilo rozlišovať dôležité a podstatné od nepodstatného.

Mám dlhoročné skúsenosti s prácou s ľuďmi a riadením firiem, najmä v oblasti výroby. Dbám preto na praktický prínos informácii a využitie „sedliackeho rozumu” v riešení každodenných situácii. Veľmi si vážim aj spoluprácu so Slovenskou národnou akreditačnou službou (SNAS), kde sa ako technický expert zúčastňujem posudzovaní ďalších certifikačných orgánov. Vďaka tomu som pochopil, že dobrá komunikácia je najlepšou vizitkou profesionálneho audítora.

Normy ISO považujem za výborného pomocníka pre všetkých, ktorí to s podnikaním myslia vážne. Systém manažérstva kvality podľa ISO 9001 je dokonca jeden z mojich koníčkov. Často vyvíjam nové a moderné spôsoby jeho aplikácie v praxi.

Školenia školiteľa

Vitajte na školení: Interný audítor podľa normy ISO 19011: 2018 – Návod na auditovanie systémov manažérstva. Čo sa dozviete? V prvom rade sa ...
6 Lekcií
Pridať do zoznamu prianí
69€
Vitajte na školení: Systémy manažérstva kvality podľa normy STN EN ISO 9001: 2016. Čo sa dozviete? Vysvetlíme si požiadavky normy ISO 9001, vydanej...
8 Lekcií
Pridať do zoznamu prianí
69€
Vitajte na školení: Systémy manažérstva environmentu podľa normy STN EN ISO 14001: 2016. Čo sa dozviete? Vysvetlíme si požiadavky normy ISO 14001, ...
8 Lekcií
Pridať do zoznamu prianí
69€
Vitajte na školení: Systémy manažérstva bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci podľa normy STN ISO 45001: 2019. Čo sa dozviete? Vysvetlíme si poži...
8 Lekcií
Pridať do zoznamu prianí
69€