ISO-Školenie

BIO inštruktora

Som vedúcim certifikačného orgánu a zakladateľom Slovenskej certifikačnej spoločnosti. Vyštudoval som STU SjF odbor Manažment strojárskych podnikov. Už počas štúdia som pochopil dôležitosť noriem a osvojil som si filozofiu systémov manažérstva. Audítorom som od roku 2005. V rámci audítorskej činnosti preverujem každoročne desiatky firiem z najrôznejších oblasti hospodárstva. To ma naučilo rozlišovať dôležité a podstatné od nepodstatného.

Mám dlhoročné skúsenosti s prácou s ľuďmi a riadením firiem, najmä v oblasti výroby. Dbám preto na praktický prínos informácii a využitie „sedliackeho rozumu” v riešení každodenných situácii. Veľmi si vážim aj spoluprácu so Slovenskou národnou akreditačnou službou (SNAS), kde sa ako technický expert zúčastňujem posudzovaní ďalších certifikačných orgánov. Vďaka tomu som pochopil, že dobrá komunikácia je najlepšou vizitkou profesionálneho audítora.

Moja odborná kvalifikácia: Od roku 2005 som absolvoval množstvo školení a odbornej prípravy zameranej na auditovanie systémov manažérstva pod vedením najuznávanejších lektorov. Napríklad: interný audit, externý audit, kombinovaný audit (Eurocontrol / SSK - Slovenská spoločnosť pre kvalitu / MASM Žilina - Ing. Majchrák), ISO 9001 (MASM - Ing. Grauzeľ), ISO 14001 (MASM - Ing. Boďová) ISO 50001 (Bureau Veritas - Ing. Pisoň), Školenie posudzovateľov SNAS pre systémy manažérstva podľa ISO/IEC 17021-1 (SNAS - Ing. Pelechová, Ing. Randus) a ďalšie.

Normy ISO považujem za výborného pomocníka pre všetkých, ktorí to s podnikaním myslia vážne. Systém manažérstva kvality podľa ISO 9001 je dokonca jeden z mojich koníčkov. Často vyvíjam nové a moderné spôsoby jeho aplikácie v praxi.
Vitajte na školení: 32 krokov k vybudovaniu úspešného systému manažérstva kvality podľa ISO 9001. Čo sa dozviete? V spolupráci s uznávanými poraden...
34 Lekcií
Vitajte na školení: Interný audítor podľa normy ISO 19011: 2018 – Návod na auditovanie systémov manažérstva. Čo sa dozviete? V prvom rade sa ...
6 Lekcií
Vitajte na školení: Systémy manažérstva kvality podľa normy STN EN ISO 9001: 2016. Čo sa dozviete? Vysvetlíme si požiadavky normy ISO 9001, vydanej...
8 Lekcií
Vitajte na školení: Systémy manažérstva environmentu podľa normy STN EN ISO 14001: 2016. Čo sa dozviete? Vysvetlíme si požiadavky normy ISO 14001, ...
8 Lekcií
sk_SKSlovak